Alla kommunicerar -
Konsten är att göra det medvetet